szkolenia-controlling.com.pl szkolenia-controlling.com.pl - Controlling - szkolenia i kursy finansowe

szkolenia-controlling.com.plWebsite Profile

Title: Controlling - szkolenia i kursy finansowe
Keywords: controlling, kurs, szkolenie, analiza finansowa, bud?etowanie, zarz?dzanie kosztami, excel, vba, kpi, analityk finansowy, controling, kontroling, tomasz wnuk
Description:Praktyczne szkolenia i kursy finansowe. CONTROLLING - bud?etowanie, zarz?dzanie kosztami i rentowno?ci?. Analityk finansowy, KPI, VBA, Excel. Sprawd? najlepsz? ofert?.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

szkolenia-controlling.com.pl Information

Website / Domain:szkolenia-controlling.com.pl
Website IP Address:89.161.232.249
Domain DNS Server:dns.home.pl,dns2.home.pl,dns3.home.pl

szkolenia-controlling.com.pl ranks

Alexa Rank:8085221
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

szkolenia-controlling.com.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$1,884
Daily Revenue:$5
Monthly Revenue:$154
Yearly Revenue:$$1,884
Daily Unique Visitors:475
Monthly Unique Visitors:14,250
Yearly Unique Visitors:173,375

szkolenia-controlling.com.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=ISO-8859-2
Server IdeaWebServer/v0.80
Date Thu, 20 Sep 2018 18:04:13 GMT

szkolenia-controlling.com.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
controlling 12 5.38%
kurs 5 0.78%
szkolenie 1 0.35%
analiza finansowa 1 0.66%
bud?etowanie 1 0.47%
zarz?dzanie kosztami 0 0.00%
excel 1 0.19%
vba 1 0.12%
kpi 1 0.12%
analityk finansowy 2 1.41%
controling 0 0.00%
kontroling 0 0.00%
tomasz wnuk 0 0.00%

szkolenia-controlling.com.pl Similar Website

Domain WebSite Title
londonsam.pl Szkolenia biznesowe| kursy finansowe| ACCA|- LondonSAM Polska
awuleopard.pl Akademia Wiedzy U?ytecznej LeoPard - kursy i szkolenia biznesowe, finansowe, ?ywno?ciowe
compentia.pl Compentia | Szkolenia i analizy finansowe
dzdz.edu.pl DZDZ Kursy i Szkolenia
langolian.pl Langolian Szkolenia i kursy
xprim.pl Kursy i szkolenia BHP
empriz.pl Empriz Group - Witamy - szkolenia finansowe, kursy specjalistyczne, szkolenia prawne, szkolenia HR,...
gwoli.pl Innowacyjne kursy i szkolenia - kursy informatyczne i szkolenia IT
strefakursow.pl StrefaKursów.pl - kursy i szkolenia on-line
bzdz.pl Kursy zawodowe i szkolenia specjalistyczne
szkolenia-mc.pl Szkolenia i kursy dla firm
elektronika-samochodowa.com Elektronika Samochodowa - szkolenia i kursy
star.edu.pl Star - kursy i szkolenia dedykowane
nauka-strzelania.pl Profesjonalne Kursy i Szkolenia Strzeleckie
agrosalon.pl Agrosalon Kraków - kursy i szkolenia
verbo-szkolenia.pl Szkolenia i kursy masa?u
ekpol.net Szkolenia spawalnicze i kursy zawodowe
star.org.pl Star - kursy i szkolenia dedykowane

szkolenia-controlling.com.pl Alexa Rank History Chart

szkolenia-controlling.com.pl aleax

szkolenia-controlling.com.pl Html To Plain Text

Controlling - szkolenia i kursy finansowe Szkolenia controlling O nas MDDP Akademia Biznesu jest organizatorem szkole? oraz konferencji z zakresu: finansów, controllingu, podatków, rachunkowo?ci, prawa i zarz?dzania. Przygotowujemy szkolenia dla firm, aby dostarcza? wiedz?, która zapewnia stabilny wzrost przedsi?biorstw, w których pracuj? uczestnicy naszych przedsi?wzi??. Wieloletnia praktyka w organizowaniu kursów i szkole?, pozwala nam na dzielenie si? z Pa?stwem wiedz? najwy?szej klasy ekspertów i wyk?adowców. Nasi prelegenci to niezale?ni specjali?ci od lat prowadz?cy kursy i szkolenia w swoich dziedzinach. Wyk?adowcy bior? czynny udzia? w aktualizowaniu istniej?cego i tworzeniu nowego prawa bilansowego i podatkowego. S? autorami licznych artuku?ów prasowych oraz publikacji ksi??kowych. Wspó?pracujemy ??cznie z blisko 150 ?trenerami”. ?Wiedza to nasz najwi?kszy atut” W ramach naszej dzia?alno?ci organizujemy: ? Szkolenia ksi?gowe ? Szkolenia finansowe/ Szkolenia controlling ? Szkolenia bud?etowe ? Szkolenia bran?owe ? Szkolenia zamkni?te ? Konferencje ? Kursy zawodowe ? Studia podyplomowe Opinie ?Bardzo du?a wiedza fachowa prowadz?cego. Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Du?o przyk?adów i pragmatycznych rozwi?za?. Bardzo profesjonalne prowadzenie szkolenia. Tre?ci przekazane w sposób zrozumia?y i bez znaków zapytania” Controlling, Ewa Tomaszewska, Przemys?owy Instytut Telekomunikacji S.A. ?Prowadz?cy stanowi inspiracj? do wdro?e? wielu nowych rozwi?za? z zakresu zarz?dzania finansami w przedsi?biorstwie” Controlling, S?awomir Kret, Analityk finansowy, Kronopol Sp. z o.o. ?Bardzo dobre, godne polecenia, przydatne w pracy” Controlling, Micha? Guzik, Specjalista ds. controllingu, BSS S.A. ?Bardzo du?y zakres wiedzy przekazany w prosty i zrozumia?y sposób” Controlling Piotr Stateczny, G?ówny Ksi?gowy, FBO Rubber Technology S.A. ?Prowadz?cy nie do??, ?e sympatyczny to jeszcze w bardzo przyst?pny sposób podaje wiedz? uczestnikom szkolenia” Controlling , Iwona Bodziuch, Kontroler finansowy, Bumar Elektronika S.A. Menu g??wne O nas Nasi wyk?adowcy Aktualno?ci Szkolenia controlling Szkolenia KPI Szkolenia VBA Szkolenia analiza finansowa Szkolenia Excel Analityk finansowy Controlling i bud?etowanie Kluczowe wska?niki efektywno?ci Zobacz tak?e Szkolenia finansowe Bilans roczny Szkolenia ksi?gowe Kursy ksi?gowo?ci Szkolenia MSR Zmiany w VAT Szkolenia IT Kontakt Akademia Biznesu MDDP Budynek Atrium Tower 00-854 Warszawa Al. Jana Paw?a II 25 Tel. (022) 208 28 26 Fax. (022) 211 20 90 biuro@akademiamddp.pl www.akademiamddp.pl Partnerzy

szkolenia-controlling.com.pl Whois

Domain Name: SZKOLENIA-CONTROLLING.COM.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en